Loading...

Kupní smlouva na byt

Smlouva spadající do soukromého odvětví práva. Definuje převod vlastnického práva k bytu od prodávajícího ke kupujícímu. Prodejci (v tomto případě developerovi) vzniká povinnost předat byt v daném termínu kupujícímu.