Loading...

Smlouva o smlouvě budoucí

Jedná se o smlouvu, jejímž předmětem je předběžná dohoda obou stran (prodávající, kupující) na uzavření smlouvy v blízké budoucnosti, jejímž předmětem bude jistý druh závazku. V našem případě bytová jednotka. Ten musí být uzavřen ve smlouvou stanoveném termínu. Právní ukotvení smlouvy o smlouvě budoucí se nachází v § 1785–1788 občanského zákoníku.