Loading...

Nízkoenergetický dům (budova)

Stavba, která se liší od klasických domů minimální energetickou spotřebou, a to v rozpětí od 15 do 50 kWh/m² za rok. Vynikající tepelně izolační vlastnosti takového objektu jsou dány především precizními stavebními postupy, inovativními stavebními materiály a absencí tepelných mostů. Izolační vlastnosti budovy jsou stanoveny podle aktuálních hodnot dle normy ČSN 73 0540 týkající se tepelné ochrany budov.